Loading...

راهنما تصویر برداری برای اسکن صورت

  • تصویر برداری در تمام زوایا در نیم کره ای حول صورت انجام شود به موقعیت دوربین ها در قسمت زیر توجه کنید.


  • فرد اسکن شده و پشت زمینه عکس در طول تصویر برداری باید کاملا ساکن باشد.
  • حداقل تصاویر 50 عدد باشد.
  • تصاویر دارای رزولوشن حداقل 12 مگاپیکسل را داشته باشند در غیر این صورت به جای عکس، فیلم بگیرید.
  • تصاویر تار نباشند و کاملا شفاف باشند.
  • نور در تمام تصاویر به اندازه کافی و یکسان باشد. بعضی از تصاویر خیلی روشن یا خیلی تاریک نباشند.
  • صورت بیشترین فضای عکس را پوشش دهد.
  • فقط از سر و صورت تصویر برداری شود (پشت سر نیاز نمی باشد)
  • تصاویر به صورت عمودی (Portrait) گرفته شوند.
  • تنظیمات دوربین به ازای تمامی تصاویر یکسان باشد (هنگام تصویر برداری، زوم دوربین را تغیر ندهید).